Menu

Ozgur Tufekci

Assoc. Professor of Int'l Relations

Day: January 10, 2018

#Türkçe Hakemli Makaleler

‘Klasik’ ve ‘Yeni’ Avrasyacılık: Geçmişten Gelen Devamlılık

Eurasianism “Classical” and “Neo”: The Lines of Continuity Prof. Dr. Mark BASSIN Çeviren: Özgür TÜFEKÇİ Özet: Rus dış politikasının en önemli boyutlarından biri Avrasyacılık‟tır. Bugün Aleksandr Dugin‟in öncülüğünü yaptığı “Yeni Avrasyacı” görüş, geçmişteki “Klasik Avrasyacı” fikirlerden beslenmektedir. Günümüzde Dugin, Yeni […]