Menu

Ozgur Tufekci

Assoc. Professor of Int'l Relations

Day: January 11, 2018

#Türkçe Hakemli Makaleler

Bölgesel İşbirliklerinin Türk-Rus İlişkilerine Etkisi: Traceca ve Avrasya Ekonomik Birliği Örnekleri

The Impact of Regional Cooperations: TRACECA and Eurasian Economic Union Cases Öz Avrasya coğrafyası, Soğuk Savaş sonrası dönemde önemli bir dönüşüm geçirmiş ve dağılan SSCB’nin Rus askeri ve ekonomik hedefleri doğrultusunda yeniden organize edilmesine ve aynı dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası […]