To Download click here, here, or here.


How to Cite:

TUFEKCI, O. (2016), ‘Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2015’, Kemal İnat, Burhanettin Duran (Ed.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2015, (ss. 317-340), İstanbul: Set Vakfı İşletmeleri.


GIRIŞ
Küresel siyasette var olan demografik, ekonomik ve jeopolitik sorunlara rağmen Rusya, SSCB dönemindeki gücüne kavuşmak ve o dönem kendisine bağımlı olan Orta Asya, Kafkasya ve Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki nüfuzunu tekrar ele geçirmek için elinden gelen tüm stratejik hamleleri yapmaktadır. Bu stratejik yönelim günümüzde kendisini daha çok yumuşak güç uygulamaları şeklinde gösterse de Rusya yer yer askeri güç kullanmaktan da imtina etmemektedir. Diğer tarafta, 2000’li yıllar ile birlikte iç ve dış politikasında önemli açılımlar gösteren, bölgesel bir güç olabilmenin ötesine geçmeye çalışan, uluslararası sorunlara müdahil olup çözüm önerisi getirme amacı taşıyan bir Türkiye bulunmaktadır.

SSCB’nin yıkılmasını takiben Orta Asya ile Kuzey ve Güney Kafkasya’da iki ülke arasında başlayan nüfuz rekabeti, her şeye rağmen iki ülkenin işbirliği geliştirmelerinin önüne geçmemiş, 2015 yılının son aylarında ortaya çıkan ve ilişkilerin yeniden tanımlandığı sürece kadar iki ülke rekabetin gölgesinde ama dostça bir ilişki yürütmüştür. Bahse konu rekabet ve dostluk Türkiye’nin hem Rusya ile ikili hem de özellikle Kafkasya ile bölgesel ilişkilerinde ilişkinin niteliğini belirleyici bir rol oynamıştır. Bu makalede bu anlamda Türkiye’nin 2015 yılında yürüttüğü Rusya ve Kafkasya politikasının önceki yıllarda yaşanan gelişmelerin gölgesinde nasıl bir seyir gösterdiği incelenecektir.

AVRASYA EKONOMIK BIRLIĞI VE ETKILERI

2015 yılına girerken Avrasya önemli bir gelişmeye sahne olmaktaydı. Kökleri 1995 yılında Rusya ve Belarus arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması’na dek uzanan ve hayata geçirilmesi için Mayıs 2014 tarihinde Rusya, Kazakistan ve Belarus tarafından imzaları atılan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Ekim 2014’te Ermenistan’ın, Aralık 2014’te de Kırgızistan’ın katılımları sonucunda 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Daha önceki bütünleşme hareketlerine paralel olarak Avrasya Ekonomik Birliği’nin de Avrasya coğrafyasındaki ülkelerin pek çoğunu kapsayacak şekilde, Avrupa Birliği’ne benzer uluslarüstü bir birlik olması hedeflenmekte ve birlik üyeleri arasında mal, hizmet, sermaye ve işgücü dolaşımının serbest hale gelmesi planlanmaktadır. Avrupa Birliği’nden ilham alan ve ortak bir pazar yaratma arzusu içinde olan birliğe yönelik sert eleştirilerin hem birliğin hedeflediği coğrafyadan hem de Batı dünyasından geldiği görülmektedir. Bu anlamda en sık rastlanan eleştirinin Rusya’nın Sovyetler Birliği’ni yeniden inşa etmek istediği yönünde olduğu görülmektedir.


To Download click here, here, or here.


How to Cite:

TUFEKCI, O. (2016), ‘Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2015’, Kemal İnat, Burhanettin Duran (Ed.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2015, (ss. 317-340), İstanbul: Set Vakfı İşletmeleri.


Turkiyenin-Rusya-ve-Kafkasya-Politikasi-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *