Yükselen Güçler ve Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardımlar


To Download click here, here, or here. How to Cite: TUFEKCI, O. (2016), ‘Yükselen Güçler ve Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardımlar’, Erman Akıllı (Ed.), Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, (s. 101-119), Ankara: Nobel Yayıncılık. Özet Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve birçok Avrupa ülkesi endüstrileşmelerini 18-19 yy. içerisinde tamamlamıştır. Bu ülkelerin dışındakiler...

Bölgesel İşbirliklerinin Türk-Rus İlişkilerine Etkisi: Traceca ve Avrasya Ekonomik Birliği Örnekleri


The Impact of Regional Cooperations: TRACECA and Eurasian Economic Union Cases Öz Avrasya coğrafyası, Soğuk Savaş sonrası dönemde önemli bir dönüşüm geçirmiş ve dağılan SSCB’nin Rus askeri ve ekonomik hedefleri doğrultusunda yeniden organize edilmesine ve aynı dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası sistemdeki rolünü yeniden sorgulamasına tanıklık etmiştir. Bu süreçte iki ülkenin...

‘Klasik’ ve ‘Yeni’ Avrasyacılık: Geçmişten Gelen Devamlılık


Eurasianism “Classical” and “Neo”: The Lines of Continuity Prof. Dr. Mark BASSIN Çeviren: Özgür TÜFEKÇİ Özet: Rus dış politikasının en önemli boyutlarından biri Avrasyacılık‟tır. Bugün Aleksandr Dugin‟in öncülüğünü yaptığı “Yeni Avrasyacı” görüş, geçmişteki “Klasik Avrasyacı” fikirlerden beslenmektedir. Günümüzde Dugin, Yeni Avrasyacılığın önemini ortaya koymak, derinliği ve kökenine vurgu yapmak için...

Türk Dış Politikasında Avrasyacılık Söylemi: Davutoğlu Ekolü


Tam makaleyi indirmek için buraya veya buraya tıklayınız. Referans vermek için: TUFEKCI, O. (2014), "Türk Dış Politikasında Avrasyacılık Söylemi: Davutoğlu Ekolü", Türkiye’nin Dış Politikası: Yeni Eğilimleri, Yeni Yönelimleri, Yeni Yaklaşımları, İdris Demir (Ed.), ss.203-219, Dora Yayıncılık, Bursa. Özet Bu çalışma Davutoğlu döneminde Türk Dış Politikası’nda Avrasyacılık konseptini inceleyecektir. Çalışmanın savunduğu temel...

La nueva Turquía ¿un Estado modelo o crucial?


To Download click here or here. How to Cite: TUFEKCI, O. (2016), "La nueva Turquía ¿un Estado modelo o crucial? ", in Donelli F., Chiriatti A. and Ferez M., (Eds.), Un retrato de la Turquía contemporánea. Visión general y perspectivas  (pp.135-150). Universidad Anahuac, Mexico City.  

Domestic and Regional Uncertainties in the New Turkey


Domestic and Regional Uncertainties in the New Turkey, Cambridge Scholars Publishing, 2017 Editors: Husrev Tabak, Ozgur Tufekci, Alessia Chiriatti Turkey has faced, in the last two decades, a number of critical events, like wars, conflicts and frictions in the Balkans, the Caucasus, and the Middle East, that have represented a huge challenge...

Turkey: A Pivotal Exemplary State


Introduction: A Historical Development of Turkish Foreign Policy The great European powers – France, Britain, Russia, Germany, and Austria – dominated the 19th century. These powers were unrivalled in building a hegemonic position across the world. Yet, their own hegemonic position depended on the balance of power among them. Any...

Turkish Eurasianism: Roots and Discourses


Turkey has always been a fertile environment and an ideological crucible for debate about ‘secularism’ and ‘Islam’, ‘Pan-Turkism’ and ‘Pan-/Neo-Ottomanism’, etc. These debates and confrontations can be traced back to the Ottoman Empire. In spite of the fact that the newly established Turkish Republic’s main official direction was toward the...