Turkey’s Black Sea Vision and Its Dynamics


To Download click here, here, or here. How to Cite: BAYRAM, D. Ç. & TUFEKCI, O. (2018), ‘Turkey’s Black Sea Vision and Its Dynamics’, Journal of the Black Sea Studies, 15(57): 1-16. Duygu Cagla Bayram[1] & Ozgur Tufekci[2] Abstract Following the decline of the Soviet Union, the Black Sea Region has increased in...

İşbirliği ve Kriz İkileminde Türkiye-Rusya İlişkileri


To Download click here, here, or here. How to Cite: TUFEKCI, O. (2017), ‘İşbirliği ve Kriz İkileminde Türkiye-Rusya İlişkileri’, Kemal İnat, Ali Aslan, Burhanettin Duran (Ed.), AK Parti'nin 15 Yılı: Dış Politika, (s. 135-154), İstanbul: Set Vakfı İşletmeleri. GİRİŞ Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihsel olarak genel görünümü rekabet zemininde oluşmuştur. Tarih boyunca rekabetin ve savaşların...

Yükselen Güçler ve Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardımlar


To Download click here, here, or here. How to Cite: TUFEKCI, O. (2016), ‘Yükselen Güçler ve Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardımlar’, Erman Akıllı (Ed.), Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, (s. 101-119), Ankara: Nobel Yayıncılık. Özet Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve birçok Avrupa ülkesi endüstrileşmelerini 18-19 yy. içerisinde tamamlamıştır. Bu ülkelerin dışındakiler...

Bölgesel İşbirliklerinin Türk-Rus İlişkilerine Etkisi: Traceca ve Avrasya Ekonomik Birliği Örnekleri


The Impact of Regional Cooperations: TRACECA and Eurasian Economic Union Cases Öz Avrasya coğrafyası, Soğuk Savaş sonrası dönemde önemli bir dönüşüm geçirmiş ve dağılan SSCB’nin Rus askeri ve ekonomik hedefleri doğrultusunda yeniden organize edilmesine ve aynı dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası sistemdeki rolünü yeniden sorgulamasına tanıklık etmiştir. Bu süreçte iki ülkenin...

‘Klasik’ ve ‘Yeni’ Avrasyacılık: Geçmişten Gelen Devamlılık


Eurasianism “Classical” and “Neo”: The Lines of Continuity Prof. Dr. Mark BASSIN Çeviren: Özgür TÜFEKÇİ Özet: Rus dış politikasının en önemli boyutlarından biri Avrasyacılık‟tır. Bugün Aleksandr Dugin‟in öncülüğünü yaptığı “Yeni Avrasyacı” görüş, geçmişteki “Klasik Avrasyacı” fikirlerden beslenmektedir. Günümüzde Dugin, Yeni Avrasyacılığın önemini ortaya koymak, derinliği ve kökenine vurgu yapmak için...

Türk Dış Politikasında Avrasyacılık Söylemi: Davutoğlu Ekolü


Tam makaleyi indirmek için buraya veya buraya tıklayınız. Referans vermek için: TUFEKCI, O. (2014), "Türk Dış Politikasında Avrasyacılık Söylemi: Davutoğlu Ekolü", Türkiye’nin Dış Politikası: Yeni Eğilimleri, Yeni Yönelimleri, Yeni Yaklaşımları, İdris Demir (Ed.), ss.203-219, Dora Yayıncılık, Bursa. Özet Bu çalışma Davutoğlu döneminde Türk Dış Politikası’nda Avrasyacılık konseptini inceleyecektir. Çalışmanın savunduğu temel...

La nueva Turquía ¿un Estado modelo o crucial?


To Download click here or here. How to Cite: TUFEKCI, O. (2016), "La nueva Turquía ¿un Estado modelo o crucial? ", in Donelli F., Chiriatti A. and Ferez M., (Eds.), Un retrato de la Turquía contemporánea. Visión general y perspectivas  (pp.135-150). Universidad Anahuac, Mexico City.  

Domestic and Regional Uncertainties in the New Turkey


Domestic and Regional Uncertainties in the New Turkey, Cambridge Scholars Publishing, 2017 Editors: Husrev Tabak, Ozgur Tufekci, Alessia Chiriatti Turkey has faced, in the last two decades, a number of critical events, like wars, conflicts and frictions in the Balkans, the Caucasus, and the Middle East, that have represented a huge challenge...