How to Cite:

TÜFEKÇİ, Ö. (2020), Küreselleşme ve Kamu Yönetimi, Abdullah Uzun (Ed.), Kamu Yönetimi içinde (pp. 237-255). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.


To Download click here, here, and here.


GİRİŞ

Küreselleşme, toplumsal yaşamın uzaklarda alınan kararlar ve gerçekleşen olaylar tarafından şekillendirilmesi anlamına gelen karmaşık karşılıklı bağlanmışlığın yoğunlaşmasıdır. Bundan dolayı küreselleşmenin önemli özellikleri arasında coğrafi uzaklıkların anlamsızlaşması, ülkesel sınırlarının soyutlaşması ve insan, mal, hizmet, sermaye, fikir ve bilginin serbest dolaşımının artması sayılabilir.

Bu kapsamda küreselleşme, yerel, ulusal ve küresel olayların sürekli etkileşmesi anlamında siyasal sürecin genişleme ve derinleşmesine vurgu yapar [1]. Yirminci yüzyılın sonlarına doğru yoğunlaşmaya başlayan küreselleşme olgusu çok yönlü değişim dinamiklerini ortaya çıkarırken aynı zamanda yirmi birinci yüzyıl ile birlikte daha da şekillenen yeni dünya düzeninin de temel dinamiklerini oluşturmaya başlamıştır. Bu küresel değişimin odağı herhangi bir coğrafi bölge veya toplum ile sınırlı olmadığı gibi sınırlı bir alana odaklanmış da değildir. Bu bağlamda mevcut küreselleşmenin teknolojik, ekonomik, toplumsal, siyasal, yönetsel ve kültürel olarak tüm alanlarda ve tüm coğrafyalarda sürdüğünü söylemek çok yanlış olmaz [2].

Küreselleşme kamu yönetimin örgütlenmesi ve işleyişi üzerinde de çok önemli etkilere sahip olmaktadır. Küreselleşme süreci ve bu süreçte etkili olan uluslararası kuruluşlar yeni dünya düzeni belirlerken ülkelerin kamu yönetimlerini de bu çerçevede tek tip olacak şekilde şekillendirmektedir. Bu ünitede ilk olarak küreselleşmenin ulus devletler üzerindeki etkisinden ve daha sonrada küreselleşmeye ilişkin yaklaşımlardan bahsedilmiştir. Ardından küreselleşmenin kamu yönetime olan etkilerine değinilmiştir. Son olarak Uluslararası kuruluşların Türk kamu yönetimi özelinde kamu yönetimine etkileri ele alınmıştır.


KÜRESELLEŞME VE KAMU YÖNETİMİ_Önizleme_r


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *