Teaching and Supervision

Current teaching responsibilities

  • Black Sea Basin and Regionalism
  • Nationalism and World Politics
  • War, Identity, and Society
  • Rising Powers and World Politics
  • Wars, New Wars, and the Geopolitics of Warfare

Current Supervision

Currently supervising 8 PhD and 2 MA students at Karadeniz Technical University.

Name Thesis Title Degree Subject Degree type Awarded date
Dilek Karadeniz Çin-Hindistan Rekabeti Bağlamında Güvenlik İkilemi’nin Yeniden Doğuşu (The Revival of the Security Dilemma in the Context of Sino-Indian Rivalry) International Relations Doctor of Philosophy (expected graduation: June 2024)
Ekrem Ok Transformation of Humanitarian Intervention: A Comparative Perspective, 1945-2020 International Relations Doctor of Philosophy (expected graduation: June 2024)
Metehan Can
Arktik Bölgesinde Kıta Sahanlığından Kaynaklı Anlaşmazlıkların Çözümü: Lomonosov sırtı Örneği International Relations Doctor of Philosophy (expected graduation: June 2024)
Fevzi Kirbasoglu Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Oluşturma Çabası Açısından Devletlerin Egemen Eşitliği İlkesinin Değerlendirilmesi International Relations Doctor of Philosophy (expected graduation: June 2025)
Iryna Tkatchuk Small States and Diasporas: Ukrainian and Armenian Approaches of Diaspora International Relations Doctor of Philosophy (expected graduation: June 2024)
Ceren Hakyemez Yeniden Asya Girişimi Üzerinden Türkiye’nin Kıtacılık Söyleminin Analizi International Relations Doctor of Philosophy (expected graduation: June 2024)
Hakan Küçük International Relations Doctor of Philosophy (expected graduation: June 2026)
Meltem Hasançebi International Relations Doctor of Philosophy (expected graduation: June 2026)
Rukiye Patan   International Relations Master of Arts (expected graduation: June 2023)
Betül Tiryaki Women and Family Studies Master of Arts (expected graduation: June 2024)

Previous Supervision

Successfully supervised 3 PhD and 4 MA students at Karadeniz Technical University.


Name Thesis Title Degree Subject Degree type Awarded date
Zehra Aksu
Yeni Bir Bölgeselcilik Yaklaşımı Olarak Enerji Bölgeselciliği: Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği International Relations Doctor of Philosophy January 2023
Hulya Kinik Yükselen Güçlerin Uluslararası Sisteme Entegrasyonu: Türkiye Örneği (Rising Powers’ Integration into the International System: The Case of Türkiye) International Relations Doctor of Philosophy November 2022
Mohammed Hashiru Hydropolitics of River Nile: Egypt, Sudan and Ethiopia in Contention International Relations Doctor of Philosophy June 2022
Ruhullah Afshar The Impact of Türkiye’s Role As A Rising Power in Afghanistan Peacebuilding Process International Relations Master of Arts October 2022
Sedanur Yildiz Brexit and the Small States in the EU: the Case of Slovakia International Relations Master of Arts July 2019
Fevzi Kirbasoglu Avrupa Birliği’nin Yükselen Güçlere Yönelik Politikası: Türkiye Örneği (The EU’s Response to Rising Powers: The case of Turkey) International Relations Master of Arts July 2019
Idrissa Tamba Bindi Liberal Peace and Peacebuilding: The Case of Sierra Leone International Relations Master of Arts February 2017