Menu

Ozgur Tufekci

Assoc. Professor of Int'l Relations

Türkçe Hakemli Makaleler

#Türkçe Hakemli Makaleler

Bölgesel İşbirliklerinin Türk-Rus İlişkilerine Etkisi: Traceca ve Avrasya Ekonomik Birliği Örnekleri

The Impact of Regional Cooperations: TRACECA and Eurasian Economic Union Cases Öz Avrasya coğrafyası, Soğuk Savaş sonrası dönemde önemli bir dönüşüm geçirmiş ve dağılan SSCB’nin Rus askeri ve ekonomik hedefleri doğrultusunda yeniden organize edilmesine ve aynı dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası […]

#Türkçe Hakemli Makaleler

‘Klasik’ ve ‘Yeni’ Avrasyacılık: Geçmişten Gelen Devamlılık

Eurasianism “Classical” and “Neo”: The Lines of Continuity Prof. Dr. Mark BASSIN Çeviren: Özgür TÜFEKÇİ Özet: Rus dış politikasının en önemli boyutlarından biri Avrasyacılık‟tır. Bugün Aleksandr Dugin‟in öncülüğünü yaptığı “Yeni Avrasyacı” görüş, geçmişteki “Klasik Avrasyacı” fikirlerden beslenmektedir. Günümüzde Dugin, Yeni […]